Udgivet i

Davids speech at COP27

Copenhagen, 12. oktober.2022 (Slide 1)The other day, I was out for a walk in the woods.In Denmark, autumn is the most colorful season.Here the trees lose their leaves which have served them as small babbling solar panels all summer.I love all the colors and the sound of the rustling leaves at this time of year.It […]

Udgivet i

Danske lærlinge til verdens ledere på COP27: Vi skal uddannes i handlekraft til bæredygtighed

Det danske projekt ’Lærlinge for bæredygtighed’ kommer med et opråb til verdens ledere, når de samles den 15. november til den 27. klimakonference i Sharm El Sheikh. ”Jeg har tænkt mig at gøre COP27-deltagerne opmærksomme på, hvordan vi som tømmerlærlinge kan bidrage til den bæredygtige udvikling igennem vores arbejde. Det kræver handlekraft at omstille os […]

Udgivet i

Generalforsamling 2022 for RCE-Denmark

RCE-Denmark afholder generalforsamling d. 7. juni 2022 Vi inviterer til online generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne: Valg af dirigent og referent.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.  Godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af størrelsen af kontingent.  Behandling af eventuelt indkomne forslag.  Valg […]

Udgivet i

Verdensmål 4.7 i uge 47 – Succesfuld konference

RCE Danmark var medarrangør på en velbesøgt konference om ungdomsuddannelserne med fokus på verdensmål 4.7. På en konference med over 260 deltagere, satte specielt fire elever fra elevorganisationerne Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) og Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) barren højt op. De talte om mere handling med klimaråd på skolerne, mere indhold, der […]

Udgivet i

Erhvervsuddannelserne kan udvikle handlekraft til bæredygtighed

David Rangan er bestyrelsesmedlem i RCE Danmark og er i august 2021 inviteret til at dele sine erfaringer fra pilotprojektet “Lærlinge for bæredygtighed” til Socialdemokratiets inspirationskonference om bæredygtighed i byggefagene. Formålet med konferencen er både at inspirere det politiske niveau til, hvordan der kan skabes bedre rammer for at fremme bæredygtighed i byggefagene samt at […]