RCE Denmark

Hvem er vi

RCE står for ”Regional Center of Expertise”; et regionalt center for ekspertise i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

RCE Denmark fungerer som nationalt og internationalt kraftcenter for praksisnær forskning og udvikling af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 

Det er et åbent fagligt netværk af forskere, embedsmænd, NGO’ere, undervisere og mange andre. 

Ambitionen med RCE Denmark-netværket er:

  • at støtte og udvikle samarbejde på tværs af forskning og praksis
  • at støtte og udvikle samarbejde på tværs af organisationer og fagområder.

Herunder kan netværket facilitere dialog og samarbejde, sådan at gensidige læreprocesser kan være med til at fremme forbindelsen mellem forskning og praksis. Desuden skal netværket styrke videns- og erfaringsudveksling på tværs af sektorer og arbejdsområder indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

RCE Denmark indgår samtidig i et internationalt netværk af RCE’er med henblik på at udveksle viden og erfaringer med aktører fra hele verden omkring UBU. Der er omkring 156 RCE’er verden over, der som led i FN’s tiår for Education for Sustainable Development (2005-2015) er i gang med arbejdet for at fremme og udvikle FN’s mål om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

I Danmark koordineres RCE Denmark af en bestyrelse og Chora Connection, der fungerer som sekretariat.

RCE Denmarks bestyrelse

Definitioner:
RCE: Regional Center of Expertise 
ESD: Education for Sustainable Development 

Om United Nations University

Om Global RCE Network

Download filer

Om RCE folder