Bestyrelse

Medlemmer

David Rangan

Email: davidrangan@gmail.com

David Rangan er tømrer, faglærer og kandidat i læring og forandringsprocesser. I et par årtier har han tegnet og bygget inden for bæredygtigt byggeri. Hovedsageligt i økosamfundet Dyssekilde. Efterfølgende har han i et årti undervist inden for Erhvervsskoleområdet og de 4 af årene ligeledes udviklet undervisningsforløb for udsatte unge inden for byggefagene. Siden 2016 har han været ansat som faglærer og UBU-koordinator på NEXT inden for EUX området.

I RCE-Denmark sidder han både i den internationale arbejdsgruppe og er bestyrelsens forbindelse til RCE-Youth- Denmark.

 

 

Ditte Louise Weldingh

Email: ditlou@gmail.com

Cand. Scient. i eksperimentel biologi fra SDU med speciale i adfærdsøkologi.

Ditte er ansat som programchef hos Teach First Danmark – en non profit organisation,  der hjælper folkeskoler i socialt belastede miljøer ved at rekrutterer fagligt dygtige og relationsstærke lærerkræfter, med det formål, at sikre mulighed for en god uddannelse til alle danske børn – uanset social baggrund.

Hun har arbejdet med formidling, undervisning samt ledelse og udvikling af formidling af naturfag i mere end 16 år, herunder biologi, miljø og zoologi (Adelhausermuseum für Natur- und Völkerkunde, Freiburg og Danmarks Akvarium), samt ressourcer, kemi og fysik (Vestforbrænding).

Hun har i løbet af årene været ekstern vejleder på en række specialer i formidling af naturvidenskab, både i samarbejde med KU og med SDU, og arbejder løbende freelance med forskellige udviklingsprojekter inden for formidling af naturfag.

Derudover har hun solid erfaring med fundraising og finansiering af projekter (budgetramme fra 200.000 kr. – 19 mio.), samt indgående erfaring med projektledelse og -styring af mangeartede projekter, især inden for naturvidenskabelig formidling og undervisning.

Dittes netværk er hovedsageligt inden for naturfaglig undervisning og formidling, samt inden for naturbevaring med fokus på zoologi.

Jeppe Kiel Christensen

Email: jehc@edu.au.dk

Forperson i bestyrelsen

Jeppe Kiel Christensen, Ph.d.-stipendiat, VIA Samfund & Socialt arbejde, Center for forskning & udvikling, Campus Aarhus C. 

Som læreruddannet og cand.pæd.pæd.psyk har Jeppe i en årrække beskæftiget sig med skolen, både i Danmark og internationalt. Særligt community psykologien har været omdrejningspunkt for dette arbejde, hvor han i de senere år har fokuseret på community- og social resiliens i et bæredygtighedsperspektiv. Hans baggrund dækker stillinger som international strategisk partner i 100 Resilient Cities og udviklingskonsulent et uafhængigt videnscenter under Undervisningsministeriet. Som ph.d. stipendiat ved VIA og AU forsker han nu i social resiliens, bæredygtighed og fællesskabers betydning i en usikker fremtid.

Jeppe Læssøe

Email: jepl@dpu.dk

Jeppe Læssøe er kandidat i psykologi og Ph.D. i kommunikation. Han har mere end 30 års erfaring med forskning, evaluering og rådgivning i forhold til folkeoplysning, borgerdeltagelse og uddannelse i relation til bæredygtig udvikling.

Han har især arbejdet to forskningsfelter: Dels socio-kulturelle og psykologiske forhold som er af betydning for borgeres og forbrugeres engagement og læring i forskellige problematikker vedrørende bæredygtig udvikling. Dels med forskellige forandringsagenters strategier og pædagogiske praksisser med henblik på at fremme deltagelse, læring og bæredygtig udvikling.

 

Lars Myrthu-Nielsen

Email: lmn@eco-net.dk

Lars Myrthu-Nielsen er uddannet fra 1990-96 på Den frie Lærerskole i Ollerup på Sydfyn og brugte bl.a. uddannelsen til at udvikle og skabe Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, som han arbejder i og med den dag i dag.

Han brugte tiden forud for læreruddannelsen på at uddanne sig som økologisk landmand, gennem selvlært praksis og praktik ophold på økologiske gårde og driver på 11 år et økologisk husmandssted på 8 ha, Økologi på Ærtevej / Lev & Lær Husmandssted,
i Egense/Ollerup ved Svendborg. Deres mål er at kunne tilbyde kurser i økologisk praksis og levevis, centreret omkring lokal fødevareproduktion. Stedet er et eksperimentarium i at leve økologisk og bæredygtigt og skal kobles til det nye europæiske projekt, der hedder Living and Learning On Organic Farms – LLOOF, som er et projekt under WWOOF – World Wide Opportunities on Organic Farms. LLOOF blev lanceret officielt ved det europæiske møde for WWOOF i Irland i maj 2016. 

Michael Søgaard Jørgensen

Email: msjo@plan.aau.dk

Michael Søgaard er civilingeniør i kemi og PhD i teknologivurdering og ansat som lektor  i bæredygtig innovation og bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning i Sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling. Han har i ca. 30 år arbejdet med forskellige aspekter af bæredygtig udvikling, især ydre miljø, sociale forhold og arbejdsmiljø. Han arbejder både med områderne i en dansk kontekst og i forhold til udviklingslande og ny-industrialiserede lande.

Hans aktuelle forskningsprojekter drejer sig om transformativ social innovation, cirkulær økonomi, arealanvendelse i Danmark samt vindmøllekontroverser.

Inden for læring og uddannelse for bæredygtig udvikling har han udviklet en del kurser inden for forebyggende miljøarbejde i byer og virksomheder og har analyseret forskellige former for læringsarenaer for bæredygtig udvikling for bl.a. LO og for Undervisningsministeriet.

Niels Larsen

Email: niladk5@gmail.com

Niels Larsen, uddannet lærer, BA i kultursociologi, Cand. Pæd. Pæd. og Ph.D. i pædagogik (Lærerkompetencer inden for miljøundervisningen i Kenya og Thailand). Niels’ solide erfaring bygger på arbejde som lærer i grundskolen (friskoler og folkeskoler), pædagogisk konsulent og underviser ved efter-videreuddannelsen (University College Lillebælt). Niels er forsker og har deltaget i både nationale og internationale udviklingsprojekter. Forskningsfelter er/har været sundhedsprojekter, miljøprojekter, globale projekter mellem skoler om sundheds- eller miljø-indhold.

Har igennem flere år arbejdet med partnerskaber mellem skoler i Danmark og Kenya, og herigennem etableret Kijani Institute (www.kijani-institute.org). Har endvidere erfaringer fra forsknings-, udviklings- og evalueringsprojekter i Tanzania, Kenya, Ghana, Nigeria og Togo.

Arbejder for tiden aktivt med foredrag, oplæg, og workshops om de 17 Verdensmål. Har bl.a. en blok i Bladet Folkeskolen om de 17 Verdensmål.

Amanda Glob Nielsen

Email: agn.acglob@gmail.com 

Næstforperson i bestyrelsen.

Hun er uddannet folkeskolelærer og har efterfølgende en kandidat i didaktik mshp dansk fra DPU (Aarhus universitet) med speciale i bæredygtighedsundervisningen i danskfaget. 

Amandas speciale afdækkede natursynet i de undervisningsmaterialer der lå til rådighed i danskfaget fra de større danske læremiddeldatabaser. Amanda har erfaring med UBU området både i et praktisk perspektiv som lærer i folkeskolen, og i et teoretisk perspektiv fra Aarhus universitet. 

Amanda arbejder i skrivende stund som vejleder i dansk som andetsprog og som kompetencelærer i UBU på Tibberupskolen i Nordsjælland.

Bjørk Fredslund Andersen

Email: bjan@learnmark.dk

Bjørk er udlært tømrer og har mange års erfaring som underviser på erhvervsskoler. Bjørk arbejder til daglig som projektleder og -udvikler hos Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, som har hovedadresse i Horsens.

Bjørk har gennem flere år arbejdet med bæredygtighed og en grøn omstilling af erhvervsuddannelserne, og er optaget af dette arbejde inden for alle byggeriets uddannelser.

Bjørk arbejder til daglig med implementering af bæredygtighed og grøn omstilling i undervisningen, og hvordan dette kan bidrage til elevernes oplevelse af handlekompetence.

Af områder af særlig interesse kan nævnes ’planetære grænser’ og ’absolut bæredygtighed’, samt hvordan man får skabt et fælles sprog og en fælles forståelse at tale ud fra, når man ønsker at arbejde med bæredygtighed. Samtidigt er det vigtigt at arbejde med lokale løsninger, men uden at glemme det globale udsyn.