Bestyrelse

Medlemmer

David Rangan

Email: davidrangan@gmail.com

Cand.Mag. i læring og forandringsprocesser, samt tømrer 

David har arbejdet på forskellige måder med bæredygtig omstilling i krydsfældet mellem forskning, uddannelse og byggeri i 30 år. Sidst som projektleder i Videncentret for Håndværk, Design og Arkitektur

Er initiativtager til projekter som: Pilotprojektet Lærlinge for bæredygtighed / Træfagene for bæredygtighed / National strategi for undervisning i bæredygtighed / Træfagenes grønne svendeprøve / UIA udstillingen Danmarks mest bæredygtige ungdomsbolig / COP27 oplægget- Apprentices for Sustainability / Bevægelsen Lærlinge for bæredygtighed / Foreningen Træfagsmestre for kvalitet og bæredygtighed /Stifter af Center for Bæredygtig Byggeanvisning

Jeppe Kiel Christensen

Email: jehc@edu.au.dk

Forperson i bestyrelsen

Jeppe Kiel Christensen, Ph.d.-stipendiat, VIA Samfund & Socialt arbejde, Center for forskning & udvikling, Campus Aarhus C. 

Som læreruddannet og cand.pæd.pæd.psyk har Jeppe i en årrække beskæftiget sig med skolen, både i Danmark og internationalt. Særligt community psykologien har været omdrejningspunkt for dette arbejde, hvor han i de senere år har fokuseret på community- og social resiliens i et bæredygtighedsperspektiv. Hans baggrund dækker stillinger som international strategisk partner i 100 Resilient Cities og udviklingskonsulent et uafhængigt videnscenter under Undervisningsministeriet. Som ph.d. stipendiat ved VIA og AU forsker han nu i social resiliens, bæredygtighed og fællesskabers betydning i en usikker fremtid.

Jeppe Læssøe

Email: jepl@dpu.dk

Jeppe Læssøe er kandidat i psykologi og Ph.D. i kommunikation. Han har mere end 30 års erfaring med forskning, evaluering og rådgivning i forhold til folkeoplysning, borgerdeltagelse og uddannelse i relation til bæredygtig udvikling.

Han har især arbejdet to forskningsfelter: Dels socio-kulturelle og psykologiske forhold som er af betydning for borgeres og forbrugeres engagement og læring i forskellige problematikker vedrørende bæredygtig udvikling. Dels med forskellige forandringsagenters strategier og pædagogiske praksisser med henblik på at fremme deltagelse, læring og bæredygtig udvikling.

 

Lars Myrthu-Nielsen

Email: lmn@eco-net.dk

Lars Myrthu-Nielsen er uddannet fra 1990-96 på Den frie Lærerskole i Ollerup på Sydfyn og brugte bl.a. uddannelsen til at udvikle og skabe Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, som han arbejder i og med den dag i dag.

Han brugte tiden forud for læreruddannelsen på at uddanne sig som økologisk landmand, gennem selvlært praksis og praktik ophold på økologiske gårde og driver på 11 år et økologisk husmandssted på 8 ha, Økologi på Ærtevej / Lev & Lær Husmandssted,
i Egense/Ollerup ved Svendborg. Deres mål er at kunne tilbyde kurser i økologisk praksis og levevis, centreret omkring lokal fødevareproduktion. Stedet er et eksperimentarium i at leve økologisk og bæredygtigt og skal kobles til det nye europæiske projekt, der hedder Living and Learning On Organic Farms – LLOOF, som er et projekt under WWOOF – World Wide Opportunities on Organic Farms. LLOOF blev lanceret officielt ved det europæiske møde for WWOOF i Irland i maj 2016. 

Michael Søgaard Jørgensen

Email: msjo@plan.aau.dk

Michael Søgaard er civilingeniør i kemi og PhD i teknologivurdering og ansat som lektor  i bæredygtig innovation og bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning i Sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling. Han har i ca. 30 år arbejdet med forskellige aspekter af bæredygtig udvikling, især ydre miljø, sociale forhold og arbejdsmiljø. Han arbejder både med områderne i en dansk kontekst og i forhold til udviklingslande og ny-industrialiserede lande.

Hans aktuelle forskningsprojekter drejer sig om transformativ social innovation, cirkulær økonomi, arealanvendelse i Danmark samt vindmøllekontroverser.

Inden for læring og uddannelse for bæredygtig udvikling har han udviklet en del kurser inden for forebyggende miljøarbejde i byer og virksomheder og har analyseret forskellige former for læringsarenaer for bæredygtig udvikling for bl.a. LO og for Undervisningsministeriet.

Niels Larsen

Email: niladk5@gmail.com

Niels Larsen, uddannet lærer, BA i kultursociologi, Cand. Pæd. Pæd. og Ph.D. i pædagogik (Lærerkompetencer inden for miljøundervisningen i Kenya og Thailand). Niels’ solide erfaring bygger på arbejde som lærer i grundskolen (friskoler og folkeskoler), pædagogisk konsulent og underviser ved efter-videreuddannelsen (University College Lillebælt). Niels er forsker og har deltaget i både nationale og internationale udviklingsprojekter. Forskningsfelter er/har været sundhedsprojekter, miljøprojekter, globale projekter mellem skoler om sundheds- eller miljø-indhold.

Har igennem flere år arbejdet med partnerskaber mellem skoler i Danmark og Kenya, og herigennem etableret Kijani Institute (www.kijani-institute.org). Har endvidere erfaringer fra forsknings-, udviklings- og evalueringsprojekter i Tanzania, Kenya, Ghana, Nigeria og Togo.

Arbejder for tiden aktivt med foredrag, oplæg, og workshops om de 17 Verdensmål. Har bl.a. en blok i Bladet Folkeskolen om de 17 Verdensmål.

Amanda Glob Nielsen

Email: agn.acglob@gmail.com 

Næstforperson i bestyrelsen.

Hun er uddannet folkeskolelærer og har efterfølgende en kandidat i didaktik mshp dansk fra DPU (Aarhus universitet) med speciale i bæredygtighedsundervisningen i danskfaget. 

Amandas speciale afdækkede natursynet i de undervisningsmaterialer der lå til rådighed i danskfaget fra de større danske læremiddeldatabaser. Amanda har erfaring med UBU området både i et praktisk perspektiv som lærer i folkeskolen, og i et teoretisk perspektiv fra Aarhus universitet. 

Amanda arbejder i skrivende stund som vejleder i dansk som andetsprog og som kompetencelærer i UBU på Tibberupskolen i Nordsjælland.

Marie Holt Richter

Email: marieholtrichter@gmail.com

Med en baggrund i miljøbevægelsen har Marie haft en langvarig interesse for, hvordan vi danner os selv og de kommende generationer til at skabe gode bæredygtige liv og samfund. Det er ikke nok med teknologiske løsninger og kundskaber, der er brug for en forandring i den måde, vi opfatter verden og vores plads i den.

Med dette som ledetråd har Marie arbejdet med at udforske og udvikle pædagogiske tilgange og undervisningsmaterialer i NGO-, folkeskole- og universitets regi, som højskolelærer og senest en undersøgelse af højskolernes arbejde med bæredygtig dannelse for Højskolernes forening.

Birgitte Helbæk Marcussen

.

Anders Holst Bodin

Email: anders@klimaakademiet.dk 

Anders Holst Bodin er leder af Klimaakademiet, forfatter og ph.d. i fysik. Han arbejder med kompetenceudvikling af ledere og forandringsagenter, hvor han søger at integrere indre og ydre, kulturelle og systemiske perspektiver på bæredygtige og regenerative samfundstransformationer.

Anders har en baggrund som ingeniør og forsker i grøn energiteknologi, men skiftede karrierevej efter ph.d.’en ved at skrive bogen Klimakrisens rødder (2019), som udfolder et kulturelt/filosofisk blik på klimakrisen. Herefter stiftede han Klimaakademiet (2020) i samarbejde med CONCITO. Som ung overvejede han at blive klassisk klarinettist, og musikken er fortsat en vigtig inspirationskilde.

Signe Tolstrup Mathiasen

.

Stine Krag Mathiasen

.

Andy Højholdt