Uddannelse for bæredygtig udvikling

Hverken uddannelse eller bæredygtig udvikling er entydige begreber. Netværket arbejder derfor ikke ud fra en entydig definition af UBU, men ser det som sit mål at udvikle og præcisere det, så det bygger videre på de danske traditioner for demokratisk kompetenceudvikling og så det giver mening i forhold til de væsentlige udfordringer for Danmark med hensyn til at bidrage til en global bæredygtig udvikling. Dialogen mellem teori og praksis anses for afgørende for at sikre kvaliteten, nytænkningen og anvendeligheden af udviklingsarbejdet.

Bæredygtig udvikling er et ideal og mål for fremtiden, som handler om at sikre opfyldelsen af menneskets basale behov på tværs af befolkninger og generationer. Vi må sørge for, at naturgrundlaget ikke ødelægges, samtidig med at vi forsøger at fremme livskvaliteten for alle. Det kræver, at vi er i stand til at overskue og forholde os til de komplekse samspil mellem sociale, kulturelle, økonomiske, teknologiske og miljømæssige forhold – og til at medtænke det i udviklingen af gode løsninger.

UBU handler i overensstemmelse hermed om at sætte den fremtidige udvikling på dagsordenen i alle uddannelser. Målet er at hjælpe alle til at være godt klædt på til at deltage i beslutninger og praktiske tiltag, der vil gøre fremtiden så god for alle som muligt.

Eller med andre ord: UBU er undervisning og andre former for organiseret læring, der har som mål at give deltagerne handlekompetence, viden og engagement, der gør dem i stand til at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund i fremtiden. Det er selvfølgelig meget generelt. 

FN har ikke udarbejdet en præcis definition af begrebet uddannelse for bæredygtig udvikling. De har i stedet opsat nogle brede rammer for, hvad UBU skal være, som undervisningsministeriet beskriver som følgende: 

”UNESCOs tolkning af begrebet uddannelse for bæredygtig udvikling indikerer, at uddannelser og læringsmiljøer skal øge befolkningens kompetencer og færdigheder, således at beslutninger træffes på baggrund af viden og overvejelser vedrørende

  • Forholdet mellem nuværende og kommende generationers behov og interesser
  • Forholdet mellem bevaring og forandring
  • Forholdet mellem rige og fattige
  • Forholdet mellem lokale interesser og globale hensyn”.
RCE Denmarks bestUBU: Uddannelse for Bæredygtig Udviklingyrelse