Inspiration

Inspiration til UBU – kom selv i gang

Man kan arbejde med uddannelse for bæredygtig udvikling på mange måder, med mange aldersgrupper og på mange niveauer. 

Inspiration til projekter omhandlende uddannelse for bæredygtig udvikling kan downloades her.

Se aktuelle links herunder
Kontakt os, hvis du har aktuelt stof, som du mener kan have interesse for andre, der arbejder med uddannelse for bæredygtig udvikling.

Internationale sider med undervisning og UBU-materialer:

 • UNESCO er en skattekiste af viden, materialer og inspiration til at arbejde med de 17 verdensmål samt udvikling og tilrettelæggelse af bæredygtig uddannelse

 • Interesseret i affald? Eller rettere hvordan man i skolen gennem undervisning kan øge bevidstheden om forebyggelse af affald og handlemuligheder generelt? Så har Nordisk Ministerråd udarbejdet et relevant elev-hæfte og en lærervejledning til hvordan. Du finder det her

 • World’s largest lesson: World’s Largest Lesson introduces the Sustainable Development Goals to children and young people everywhere and unites them in action:
  http://worldslargestlesson.globalgoals.org/

 • SDG-academy: Siden indeholder en masse Open Online Courses (såkaldte MOOCs) om bæredygtig udvikling fra universiteter rundt om i verden. Link: https://courses.sdgacademy.org/

 • Sandwatch: Sandwatch er et UNESCO flagskib-projekt. Børn undersøger et strandområde, udvikler planer for dets fremtid og skaber lokal debat om det. Anvendt over hele jorden:  http://www.sandwatch.ca/

 • Zeri er et FN-initieret netværk af videnskabsfolk. Zeri Learning Initiative er deres side med undervisningsmaterialer: www.zerilearning.org

 • CoDeS: 6 vejledninger i skole-lokalsamfund samarbejde for bæredygtig udvikling. Udgivet af det internationale netværk ’Environment and School Initiative’ (ENSI):
  http://ensi.org/global/downloads/Publications/365/CoDeS_Folder.pdf 

Danske sider med undervisning og UBU-materialer:

 • Grønt Flag Grøn Skole er et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling.
  Det Grønne Flag er med til at give din skole en synlig grøn profil, og er undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Grønt flag, grøn skole

 • ASTRA står for det Nationale Naturfagscenter og har som vision, at alle børn og unge får handlekompetencer inden for science så de kan udfolde sig som kreative og kritiske samfundsborgere, herunder verdensmål og bæredygtig udvikling. Der er rigtig meget inspiration at hente på deres hjemmeside.

 • FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Verdensmaalene.dk er et digitalt læringssite om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Som underviser og elev på ungdomsuddannelserne kan du her finde viden om de 17 nye verdensmål, baggrund-sinformation om verdens udviklingstilstand og tendenser, samt konkrete øvelser til netop dit fag.

 • Tænketanken Concito’s Klimaambassade har en bred vifte af undervisningstilbud til grundskolen, gymnasier og erhvervsskoler. Tilbuddene spænder vidt fra skoleoplæg og workshops til guidede ture om FN’s 17 verdensmål og digitalt undervisningsmateriale. Alle deres tilbud fokuserer på bæredygtighed og klima, men temaerne varierer og kan tilpasses den enkelte klasses eller skoles behov.

 • Naturen under pres: Gratis undervisningsmateriale der stiller skrapt på tilstanden for biodiversitet. Derudover er der også udarbejdet 4 didaktiske arbejdsforløb til materialet: https://noah.dk/natur-under-pres

 • UNESCO verdensmålskoler er et netværk af p.t. 35 danske skoler, der sætter Globalt medborgerskab og Bæredygtig udvikling på elevers og læreres dagsorden. På hjemmesiden kan du dels lære mere om netværket, dels udforske spændende undervisningsmaterialer og bliver inspireret af de mange projekter de danske UNESCO Verdensmålsskoler har delt.

 • EMU portalen: Undervisningsministeriets portal rummer mange eksempler på UBU i skolen:
  http://www.emu.dk/soegning/Uddannelse%20for%20b%C3%A6redygtig%20udvikling?f%5B0%5D=field_tema%3A17424

 • Verdenstimen/Verdens bedste nyheder: Samling af undervisningsmaterialer om verden og verdensmålene:
  www.verdenstimen.dk

 • MUNDU – Center for Global Dannelse – er en selvstændig dansk organisation med det formål at fremme global undervisning: www.mundu.dk

 • Skodanet: Hjemmeside med materialer fra et projekt om pædagogisk arbejde med affald i skoler og daginstitutioner: 
  http://skodanet.blogspot.dk