National Strategi for UBU

Danmark har brug for en national strategi om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) – Bak op om vores henvendelse til de politiske partier!

Klimaforandringerne og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har medført en nærmest eksplosiv interesse hos uddannelsesinstitutioner og folkeoplysende organisationer for, hvad de kan og bør gøre. Mange er allerede i gang, hvilket er godt og spændende, men det kan også konstateres, at det ofte er initiativer drevet af lokale ildsjæle, der arbejder på usikker grund og med vanskelige vilkår. Der er med andre ord et akut og stort behov for at understøtte processen.

UNESCO har siden starten af FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) i 2005 anbefalet, at alle lande udvikler nationale strategier for UBU. Dette blev yderligere understreget med FN’s 17 verdensmål fra 2015, hvor mål 4 omhandler kvalitet i uddannelse, og delmål 4.7 om omstilling af alle uddannelser til fremme af en bæredygtig udvikling. Uddannelse er et afgørende element i indfrielsen af alle de øvrige 16 mål.Danmark har således brug for en national UBU-strategi. NU! 

Derfor håber vi, at uddannelsesinstitutioner og organisationer, der arbejder for en bæredygtig udvikling, vil støtte op om vores henvendelse til samtlige politiske partier i Danmark på den anden side af sommerferien, om at indgå i et samarbejde med alle relevante aktører om udvikling af en sådan national UBU-strategi.

Hvem er vi?

Initiativet kommer fra os i RCE Denmark, som er et nationalt netværk om uddannelse for bæredygtig udvikling, der er anerkendt af United Nations University som ’Regional Center of Expertice’ (RCE). RCE Denmark indgår i et globalt netværk af tilsvarende RCE’er, der alle arbejder med at fremme UBU. RCE Denmark har det seneste halve år været vært for to arrangementer om initiativet med deltagelse af aktører fra de fleste uddannelsesområder. Her har initiativet fået mange værdifulde input samt stor opbakning til denne henvendelse fra os til jer samt andre uddannelses- og bæredygtighedsorganisationer med en opfordring til at tilslutte sig henvendelsen til de politiske partier. Da vi står foran et folketingsvalg, vil henvendelsen til partierne ske lige efter sommerferien. 

Hvad handler det om?

Planen er ikke at fremlægge et færdigt forslag til en national UBU-strategi, men nærmere at fremlægge vores begrundelser for behovet for en sådan strategi, og hvad vi ønsker, at den kommer til at omfatte, hvilket er uddybet i det vedhæftede dokument.  Kort fortalt mener vi, at der er brug for en national UBU-strategi, fordi:

  • Der mangler overblik over de mange lokale initiativer; hvem gør hvad hvordan?
  • Der mangler indblik i de erfaringer med barrierer og muligheder, der gøres lokalt, hvor man aktivt forsøger at arbejde med UBU. 
  • Der mangler videnudveksling, så vi ikke alle skal opfinde den dybe tallerken. 
  • Der mangler faglige fora for pædagogisk udvikling på de forskellige uddannelsesområder. 
  • Der mangler støttestrukturer i form af udviklingsprojekter, forskning, rådgivning og efteruddannelse. 
  • Der mangler integration af uddannelse for bæredygtig udvikling i de nationale politikker for uddannelse og for bæredygtighed på tværs af ministerierne, så indsatsen ikke falder mellem flere stole, men derimod anerkendes som en vigtig del af det tværgående politiske arbejde. 
  • Der mangler en fælles handleplan og konkrete retningslinier for at synliggøre, styrke, udbrede og forankre indsatsen. 

Forventningen til en ny regering og de relevante ministerier er ikke, at det er dem, der skal udarbejde en national strategi til os, men at de vil indgå i et reelt partnerskab og samarbejde med alle relevante parter om udviklingen af strategien.

Hvad kan I gøre?

Vi håber, at også jeres organisation vil have sympati for vores initiativ, og at I vil vise jeres opbakning ved – med jeres logo – at stå på en liste sammen med de øvrige mange organisationer, som støtter det. Denne liste vil blive vedhæftet brevet til politikerne.  

I kan støtte initiativet ved at skrive til trine@rce-denmark.dk og vedhæfte jeres logo, som I dermed giver os tilladelse til at anvende i forbindelse med dette og alene dette initiativ. Skriv også gerne hvem i jeres organisation (navn, mail og mobilnummer), som vi kan holde løbende orienteret. Lykkes det at få den kommende regering til at medvirke til udviklingen af en national UBU-strategi, ser vi frem til processen og det videre samarbejde med jer om strategiudviklingen. 

Yderst til højre kan du downloade et link med uddybning af behovet for en dansk national strategi for UBU.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer kan rettes til formand Jeppe Læssøe på jepl@edu.au.dk eller til Trine Panton på trine@rce-denmark.dk eller 21900996.

Gode hilsner
RCE Danmarks bestyrelse