Generalforsamlinger

Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark er en medlemsbaseret organisation, der afholder en årlig generalforsamling, hvor der blandt andet vælges medlemmer til bestyrelsen. Alle medlemmer af Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark kan stille op til bestyrelsen.

Referater fra generalforsamlinger kan downloades i spalten til højre. 

Generalforsamling 2017

Referater fra generalforsamlinger:

Download filer