Generalforsamlinger

RCE Denmark er en medlemsbaseret organisation, der afholder en årlig generalforsamling, hvor der blandt andet vælges medlemmer til bestyrelsen. Alle medlemmer af RCE Denmark kan stille op til bestyrelsen.

Referater fra generalforsamlinger kan downloades i spalten til højre.