Udgivet i

Generalforsamling 2022 for RCE-Denmark

RCE-Denmark afholder generalforsamling d. 7. juni 2022 Vi inviterer til online generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne: Valg af dirigent og referent.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.  Godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af størrelsen af kontingent.  Behandling af eventuelt indkomne forslag.  Valg […]