Udgivet i

Generalforsamling 2022 for RCE-Denmark

RCE-Denmark afholder generalforsamling d. 7. juni 2022

Vi inviterer til online generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
  4. Godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af størrelsen af kontingent. 
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  7. Valg af indtil to kritiske revisorer fra medlemmernes midte.  
  8. Eventuelt 

Hvis du har indkomne forslag til dagsordenen sendes de senest d. 20. maj til jepl@edu.au.dk 

Hvornår: Onsdag den 7. juni 2022 kl. 16.00 – 18.00

Hvor: Online på dette link https://viadk.zoom.us/j/65076571203?pwd=R2RGd3M2c3RKODdocEhnV1lzbnVLZz09