Udgivet i

Generalforsamling 2022 for RCE-Denmark

RCE-Denmark afholder generalforsamling d. 7. juni 2022 Vi inviterer til online generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne: Valg af dirigent og referent.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.  Godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af størrelsen af kontingent.  Behandling af eventuelt indkomne forslag.  Valg […]

Udgivet i

Verdensmål 4.7 i uge 47 – Succesfuld konference

RCE Danmark var medarrangør på en velbesøgt konference om ungdomsuddannelserne med fokus på verdensmål 4.7. På en konference med over 260 deltagere, satte specielt fire elever fra elevorganisationerne Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) og Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) barren højt op. De talte om mere handling med klimaråd på skolerne, mere indhold, der […]

Udgivet i

Nyt partnerskab med RCE Danmark skal styrke bæredygtig udvikling i uddannelser

VIA University College og Københavns Professionshøjskole er gået sammen med RCE-Danmark i et nyt partnerskab, Partnerskab for bæredygtige uddannelsesfremtider, der skal kvalificere uddannelsernes arbejde med bæredygtighed.  Hvordan klæder vi børn, unge og voksne på til at medvirke til en bæredygtig udvikling? Det skal et nyt partnerskab stille skarpt på.  VIA University College og Københavns Professionshøjskole, […]

Udgivet i

Erhvervsuddannelserne kan udvikle handlekraft til bæredygtighed

David Rangan er bestyrelsesmedlem i RCE Danmark og er i august 2021 inviteret til at dele sine erfaringer fra pilotprojektet “Lærlinge for bæredygtighed” til Socialdemokratiets inspirationskonference om bæredygtighed i byggefagene. Formålet med konferencen er både at inspirere det politiske niveau til, hvordan der kan skabes bedre rammer for at fremme bæredygtighed i byggefagene samt at […]

Udgivet i

RCE Denmark på Kulturmødet på Mors

Hvornår: Torsdag den 22. august 2019 kl. 19-20 Sted: Folkescenen Niels Larsen, udviklingskonsulent i Den Globale Dimension og medlem af bestyrelsen for RCE Denmark deltager på årets Kulturmøde i en inspirerende panelsamtale om bæredygtighed og kunsten og kulturens muligheder og forpligtelser i forhold til indfrielsen af FN’s 17 verdensmål. Udover Niels består panelet af Kirse […]