Udgivet i

Læreruddannelseskurser

(TOVHOLDER: NIELS LARSEN, AWE: NILADK5@GMAIL.COM) Mål: Medvirke til udvikling af globalt RCE netværk og forankring i “dansk” læring, uddannelse og forskning  Delmål: Udvikle og styrke det nordiske netværk inden for ESD. Kort om arbejdsgruppen: Arbejdsgruppen vil styrke sammenhængen mellem det globale og det nationale indenfor uddannelse for bæredygtig udvikling. De danske erfaringer med UBU har international […]

Udgivet i

Samarbejde på tværs af videregående uddannelser

(Tovholder: Tue Hylby Lindqvist, Kea: thlx@kea.dk) Gruppen vil arbejde for erfaringsudveksling og eventuelle samarbejder om UBU-pædagogik og uddannelse vedrørende bæredygtighed på tværs af videregående uddannelser i hovedstadsområdet, både universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, samt kunstneriske akademier. MØDER Der har kun været talt i gruppen ved etableringen på masterclass-arrangement den 26/11-14 og gruppen er ikke en egentlig […]

Udgivet i

UBU-forløb i grundskolen

(TOVHOLDER: KAREN MCLEAN, DEN GRØNNE FRISKOLE: KML@DENGROENNEFRISKOLE.DK) Formålet med denne gruppe er at formulere en ‘grøn rygrad’ for elever i 0. til 9.klasse, bestående af mål for hvad hvert klassetrin bør lære om og hvordan under paraply-emnet ‘bæredygtighed’. Den grønne rygrad skal ikke kun bestå af læringsmål, men af forslag til både indhold og form […]