Udgivet i

Læreruddannelseskurser

(TOVHOLDER: NIELS LARSEN, AWE: NILADK5@GMAIL.COM)

Mål: Medvirke til udvikling af globalt RCE netværk og forankring i “dansk” læring, uddannelse og forskning 

Delmål: Udvikle og styrke det nordiske netværk inden for ESD.

Kort om arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen vil styrke sammenhængen mellem det globale og det nationale indenfor uddannelse for bæredygtig udvikling. De danske erfaringer med UBU har international bevågenhed inden for forskere, der arbejder med UBU og samtidig er det danske RCE med i det globale RCE arbejde:http://www.rce-network.org/elgg/pg/search/?q=unesco&search_type=all. Hvert år holdes der internationalt møde mellem RCE grupperne og det danske RCE har deltaget i mødet i Holland, Sydkorea, Kenya og vil i 2014 deltage i Japan.

Arbejdsgruppen vil også styrke det nordiske samarbejde, hvor der både er RCE’ere i Johan Boman, RCE West Sweden, Miriam Sannum, RCE West Sweden, Kirsten Paaby, stiftelsen Idebanken, Norge, Meeri Karvinen, AltoUniversity, RCE Esbo, Tove Holm, ESDAN, Novia University, Lena Friberg, RCE Norrland Ulf Andersson, RCE West Sweden. Arbejdsgruppen har intentioner om at afholde enten fysiske møder eller Skype møder mindst én gang hver anden måned.

MØDER

Gruppen har afholdt dels ét Skype møde: 29.04 og ét fysisk møde: 28.08 i 2014 og
et møde den 11. marts 2015.

DELTAGERE MED KONTAKTOPLYSNINGER

Lars Myrthue-Nielsen lmn@eco-net.dk
Ditte Weldingh dlw@vestfor.dk
Rikke Schultz (eva.rikke.schultz1@gmail.com)
Niels Larsen (koordinator)(niladk5@gmail.com)

REFERATER