Udgivet i

Netværkskoncept for efteruddannelse i UBU

(TOVHOLDER: JEPPE, DPU: JEPL@DPU.DK)

Gruppens opgave består i at lave en facilitet til netværkets hjemmeside, hvor udbydere og brugere af efteruddannelse indenfor Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kan finde hinanden. Det kan både handle om udbud af enkeltstående oplæg og af hele uddannelser. Det kan handle om undervisning i bæredygtig udvikling såvel som om kurser i uddannelse for bæredygtig udvikling. 

Møder
Gruppen har holdt 4 virtuelle møder og er ved at være færdig med arbejdet. Her primo oktober mangler vi blot at lægge de første data ind i systemet, hvorefter faciliteten åbnes på hjemmesiden.

Deltagere

  • Rikke Schultz, AWE
  • Niels Larsen, AWE
  • Michael Søgaard Jørgensen, AAU/DIST
  • Ditlev Nissen, Friluftsrådet
  • Tue Lindquist, KEA
  • Jeppe Læssøe, AU, DPU (tovholder)