Udgivet i

UBU-forløb i grundskolen

(TOVHOLDER: KAREN MCLEAN, DEN GRØNNE FRISKOLE: KML@DENGROENNEFRISKOLE.DK)

Formålet med denne gruppe er at formulere en ‘grøn rygrad’ for elever i 0. til 9.klasse, bestående af mål for hvad hvert klassetrin bør lære om og hvordan under paraply-emnet ‘bæredygtighed’. Den grønne rygrad skal ikke kun bestå af læringsmål, men af forslag til både indhold og form af undervisningen. Vi ønsker at sætte fokus på den rolle som udeskole, bevægelse, emotionel og social læring, håndværksfag og de musiske fag kan spille. Målet er at disse fag ikke blot skal støtte op om men faktisk være en integreret, essentiel del af de emner og den ramme, der traditionelt forbindes med læring om bæredygtighed, f.x de naturvidenskabelige fag.

MØDER

Der har endnu ikke været afholdt møder i gruppen, men den forventes at starte op snarest i løbet af efteråret 2014

REFERATER

Ingen endnu 

DELTAGERE MED KONTAKTOPLYSNINGER 

  • Niles Larsen, AWE
  • Ditte Weldingh, Vestforbrænding
  • Karen McLean, Den grønne friskole (tovholder)

Hvis du er interesseret i at deltage, er du VELKOMMEN til at kontakte Karen