Udgivet i

UBU med erhvervsskoler i Danmark og Kenya

Praktiske Fællesskaber (USHIRIKA FITI) er et udvekslingsprojekt mellem tre erhvervsskoler i Danmark og et i Kenya, hvor elever fra tømrer- og snedkerfagene i begge lande skal samarbejde om co-learning inden for bæredygtig udvikling, globalt medborgerskab og viden om Danmarks udviklingsbistand. 

Co-learningen (samlæringen) består i at de danske elever tager til Kenya i februar 2023, og sammen med de kenyanske elever skal de ud i et slumområde i nærheden af Naivasha i Kenya og interviewe beboere om bæredygtighed og levedygtighed i forhold til udvalgte 17 verdensmål. De udvalgte verdensmål er mål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund og mål 12, ansvarligt forbrug og produktion.

Derefter skal de finde frem til visioner for en anden måde at leve bæredygtigt på, hvorefter de danske og kenyanske elever går i gang med aktionsdelen. I aktionsdelen prøver de sammen at udvikle løsninger, der kan være gode for de lokale beboere og deres boliger. På forhånd ved de altså ikke hvilke løsninger der kommer frem, men i samtalen og i dialogen med hinanden, er det meningen, at de skal udvikle en mere bæredygtig måde at bo på. De danske elever er hjemmefra blevet informeret, har diskuteret og set hvordan beboerne i slummen lever. Denne forberedelse, vil gøre at de har mere realistiske forventninger til, hvad de kan stille op i en helt ny kultur, og samtidig kan de også perspektivere deres egen danske forståelse af tømrer- og snedkerfaget ind i globale forhold. 

Projektet skal være med til at engagere unge i forhold til ulighed og bæredygtighed, med et globalt perspektiv og med fokus på andre kulturer. Projektet er samtidig med til at udvikle en didaktisk model, der kan bruges af både erhvervsskoler herhjemme og af danske skoler, der vil samarbejde med andre skoler i udlandet. 

De kenyanske elever kommer til Danmark senere på foråret 2023.

Projektet bliver udviklet i samarbejde mellem Forum for Uddannelse for bæredygtig udvikling / RCE Danmark og FIC (Forum for International Cooperation) og har fået 1 mio. kroner af CISU.

Kontakt: Niels Larsen, Forum for uddannelsen og bæredygtig udvikling / RCE-Danmark: niladk5@gmail.com for mere information om projektet.