Udgivet i

Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark afholder generalforsamling d. 19. april 2023

Vi inviterer til generalforsamling onsdag d. 19. april fra 15.00-17.00 på Københavns Professionshøjskole. Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
  4. Godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af størrelsen af kontingent. 
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  7. Valg af indtil to kritiske revisorer fra medlemmernes midte.  
  8. Eventuelt 

Hvis du har indkomne forslag til dagsordenen sendes de senest d. 21. marts til sekretariatsleder Ditte Karla på dika@via.dk eller til forperson Jeppe på jkcn@via.dk