Udgivet i

UBU-forløb i grundskolen

(TOVHOLDER: KAREN MCLEAN, DEN GRØNNE FRISKOLE: KML@DENGROENNEFRISKOLE.DK) Formålet med denne gruppe er at formulere en ‘grøn rygrad’ for elever i 0. til 9.klasse, bestående af mål for hvad hvert klassetrin bør lære om og hvordan under paraply-emnet ‘bæredygtighed’. Den grønne rygrad skal ikke kun bestå af læringsmål, men af forslag til både indhold og form […]