9 gode grunde til at blive medlem

1. Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark sørger for at nogen har overblikket over de mange nye og forskellige initiativer til fremme af UBU i Danmark. Vi blev etableret i slutningen af 2009 og har siden da fulgt udviklingen på feltet. Aktuelt er vi i gang med en kortlægning af, hvad der foregår indenfor de højere uddannelser. Ambitionen er at kortlægge alle uddannelsesområder – også uddannelsesarbejdet udenfor det formelle uddannelsessystem.

2.Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark er et nationalt netværk og som sådan det bredeste initiativ på UBU-området i DenmarkDet betyder, at du som medlem kan få kontakter, vidensudveksle og samarbejde med andre på tværs af uddannelser såvel som indenfor dit eget uddannelsesområde.

3. Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark og kvalificerer UBU gennem dialog på tværs af forskning og praksis. Siden vores start har vi været et mødested for diskussion af hvad UBU er og kunne være. Vi har opsamlet erfaringer og eksempler fra praksis og vi har gennemført en række udviklingsprojekter. Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark er et netværk hvor vi samskaber. Et netværk hvor vi kvalificerer og kultiverer indsatsen i uddannelseslandskabet. Et netværk hvor vi dokumenterer indsatsen, udøver praksisnær forskning og er brobygger mellem en lang række interessenter, fra erhvervsliv til myndigheder og NGO’er.

4. Som del af et globalt netværk af RCE’er indhenter Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark international inspiration, formidler danske erfaringer og etablerer internationale samarbejder. Vi har en international arbejdsgruppe, vi har et samarbejde med RCE’er i Kenya, og vi indgår i EU-ansøgninger om midler til UBU-projekter.

5. Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark arbejder med at synliggøre UBU og formidle viden om UBU. Siden vores start har vi holdt foredrag, deltaget i konferencer m.v. Vi er aktuelt i gang med at udvikle vores IT-platforme og vil fremover satse stærkt på at formidle UBU nyheder, erfaringer og materiale på de sociale medier.

6. Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark fungerer som talerør og repræsenterer UBU i forskellige sammenhænge. F.eks. havde Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark to medlemmer med bland de fire danske delegerede ved FN’s afslutningskonference for Tiåret for UBU. Vi har også deltaget i et åbent samråd i folketingets uddannelsesudvalg og har afgivet høringssvar ved udarbejdelsen af folkeskolernes Forenklede Fælles Mål – hvilket var medvirkende til, at det lykkedes at få bæredygtighed tilføjet til målene for naturfagene.

7. RCE-Denmark vil gerne etablere og koordinere netværk for gensidig læring mellem aktører på uddannelsesområder, hvor der ikke allerede findes sådanne netværk. Vi har gennem årene kørt flere arbejdsgrupper, men har også lært, at alle har travlt med deres egne ting, så netværk kun fungerer, hvis nogen trækker det tunge læs. Med flere medlemmer vil vores økonomi muliggøre, at vi kan gøre det.

8. RCE-Denmark har et sekretariat, hvor interesserede udefra – både nationalt og internationalt – kan henvende sig og få hjælp til at finde ud af, hvem der netop arbejder med det, som de er interesserede i indenfor UBU. RCE-Denmark afholder sine bestyrelsesmøder på både Københavns Professionshøjskole og VIA University College, da disse to organisationer sammen danner sekretariat for Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark. Men Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark skal repræsenterer hele uddannelsessektoren, så derfor har vi brug for viden og erfaringsudveksling

9. Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark er et mødested for os der kæmper for at fremme UBU. Det kan være svært at få UBU på dagsorden, det kan være svært at ændre uddannelser. Os, der forsøger, sidder spredt og er ofte ret alene om det. Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark er en platform for at mødes og styrke hinanden indenfor de forskellige uddannelsesområder såvel som på tværs af dem.