PROJEKTER

Læreruddannelseskurser

(TOVHOLDER: NIELS LARSEN, AWE: NILADK5@GMAIL.COM)

Mål: Medvirke til udvikling af globalt RCE netværk og forankring i "dansk" læring, uddannelse og forskning 

Delmål: Udvikle og styrke det nordiske netværk inden for ESD.

Kort om arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen vil styrke sammenhængen mellem det globale og det nationale indenfor uddannelse for bæredygtig udvikling. De danske erfaringer med UBU har international bevågenhed inden for forskere, der arbejder med UBU og samtidig er det danske RCE med i det globale RCE arbejde:http://www.rce-network.org/elgg/pg/search/?q=unesco&search_type=all. Hvert år holdes der internationalt møde mellem RCE grupperne og det danske RCE har deltaget i mødet i Holland, Sydkorea, Kenya og vil i 2014 deltage i Japan.

Arbejdsgruppen vil også styrke det nordiske samarbejde, hvor der både er RCE’ere i Johan Boman, RCE West Sweden, Miriam Sannum, RCE West Sweden, Kirsten Paaby, stiftelsen Idebanken, Norge, Meeri Karvinen, AltoUniversity, RCE Esbo, Tove Holm, ESDAN, Novia University, Lena Friberg, RCE Norrland Ulf Andersson, RCE West Sweden. Arbejdsgruppen har intentioner om at afholde enten fysiske møder eller Skype møder mindst én gang hver anden måned.

MØDER

Gruppen har afholdt dels ét Skype møde: 29.04 og ét fysisk møde: 28.08 i 2014 og
et møde den 11. marts 2015.

DELTAGERE MED KONTAKTOPLYSNINGER

Lars Myrthue-Nielsen lmn@eco-net.dk
Ditte Weldingh dlw@vestfor.dk
Rikke Schultz (eva.rikke.schultz1@gmail.com)
Niels Larsen (koordinator)(niladk5@gmail.com)

REFERATER

Netværkskoncept for efteruddannelse i UBU

(TOVHOLDER: JEPPE, DPU: JEPL@DPU.DK

Gruppens opgave består i at lave en facilitet til netværkets hjemmeside, hvor udbydere og brugere af efteruddannelse indenfor Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling kan finde hinanden. Det kan både handle om udbud af enkeltstående oplæg og af hele uddannelser. Det kan handle om undervisning i bæredygtig udvikling såvel som om kurser i uddannelse for bæredygtig udvikling. 

Møder
Gruppen har holdt 4 virtuelle møder og er ved at være færdig med arbejdet. Her primo oktober mangler vi blot at lægge de første data ind i systemet, hvorefter faciliteten åbnes på hjemmesiden.

Deltagere

 • Rikke Schultz, AWE
 • Niels Larsen, AWE
 • Michael Søgaard Jørgensen, AAU/DIST
 • Ditlev Nissen, Friluftsrådet
 • Tue Lindquist, KEA
 • Jeppe Læssøe, AU, DPU (tovholder)

Miljø- og klimaambassadører i kommunerne

(TOVHOLDER: MICHAEL SØGAARD JØRGENSEN, AAU: MSJO@PLAN.AAU.DK, 9940 2967)

Netværket for miljø- og klimaambassadører er tilknyttet AAU og RCE Danmark og er for personer der arbejder med at koordinere en miljø-/klima-ambassadørordning i kommuner, regioner, boligselskaber m.m., arbejder som ambassadører eller forsker i ambassadørordninger.

Netværket giver mulighed for at udveksle erfaringer om aktiviteter, metoder og resultater og få sparring på ideer af personer, der selv har kendskab til ambassadørområdet. 

Netværket holder 2-3 møder om året med 20-25 deltagere med eksterne oplæg og oplæg fra netværkets medlemmer. Medlemmerne er primært fra Sjælland.

Baggrunden for dannelsen af netværket i 2013 var et projekt gennemført af Furesø Kommune og Danmarks Tekniske Universitet, delvist finansieret af midler fra RCE Danmark Uddannelse for Bæredygtig Uddannelse om miljø- og klimaambassadørordninger.

Rapporten fra projektet kan hentes her: www.furesoe.dk/klimaambassadoer

Globalt RCE-netværk

(TOVHOLDER: NIELS LARSEN, AWE: NILADK5@GMAIL.COM)

Mål: Medvirke til udvikling af globalt RCE netværk og forankring i "dansk" læring, uddannelse og forskning 

Delmål: Udvikle og styrke det nordiske netværk inden for ESD.

Kort om arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen vil styrke sammenhængen mellem det globale og det nationale indenfor uddannelse for bæredygtig udvikling. De danske erfaringer med UBU har international bevågenhed inden for forskere, der arbejder med UBU og samtidig er det danske RCE med i det globale RCE arbejde:http://www.rce-network.org/elgg/pg/search/?q=unesco&search_type=all. Hvert år holdes der internationalt møde mellem RCE grupperne og det danske RCE har deltaget i mødet i Holland, Sydkorea, Kenya og vil i 2014 deltage i Japan.

Arbejdsgruppen vil også styrke det nordiske samarbejde, hvor der både er RCE’ere i Johan Boman, RCE West Sweden, Miriam Sannum, RCE West Sweden, Kirsten Paaby, stiftelsen Idebanken, Norge, Meeri Karvinen, AltoUniversity, RCE Esbo, Tove Holm, ESDAN, Novia University, Lena Friberg, RCE Norrland Ulf Andersson, RCE West Sweden. Arbejdsgruppen har intentioner om at afholde enten fysiske møder eller Skype møder mindst én gang hver anden måned.

MØDER

Gruppen har afholdt dels ét Skype møde: 29.04 og ét fysisk møde: 28.08 i 2014 og
et møde den 11. marts 2015.

REFERATER

Referat af møde 29/4-14
Referat af møde 28/8-14 
Referat af møde 11/3-15

DELTAGERE MED KONTAKTOPLYSNINGER

Lars Myrthue-Nielsen lmn@eco-net.dk
Ditte Weldingh dlw@vestfor.dk
Rikke Schultz (eva.rikke.schultz1@gmail.com)
Niels Larsen (koordinator)(niladk5@gmail.com)

UBU-forløb i grundskolen

(TOVHOLDER: KAREN MCLEAN, DEN GRØNNE FRISKOLE: KML@DENGROENNEFRISKOLE.DK)

Formålet med denne gruppe er at formulere en ‘grøn rygrad’ for elever i 0. til 9.klasse, bestående af mål for hvad hvert klassetrin bør lære om og hvordan under paraply-emnet ‘bæredygtighed’. Den grønne rygrad skal ikke kun bestå af læringsmål, men af forslag til både indhold og form af undervisningen. Vi ønsker at sætte fokus på den rolle som udeskole, bevægelse, emotionel og social læring, håndværksfag og de musiske fag kan spille. Målet er at disse fag ikke blot skal støtte op om men faktisk være en integreret, essentiel del af de emner og den ramme, der traditionelt forbindes med læring om bæredygtighed, f.x de naturvidenskabelige fag.

MØDER

Der har endnu ikke været afholdt møder i gruppen, men den forventes at starte op snarest i løbet af efteråret 2014

REFERATER

Ingen endnu 

DELTAGERE MED KONTAKTOPLYSNINGER 

 • Niles Larsen, AWE
 • Ditte Weldingh, Vestforbrænding
 • Karen McLean, Den grønne friskole (tovholder)

 

Hvis du er interesseret i at deltage, er du VELKOMMEN til at kontakte Karen

Samarbejde på tværs af videregående uddannelser

(Tovholder: Tue Hylby Lindqvist, Kea: thlx@kea.dk)

Gruppen vil arbejde for erfaringsudveksling og eventuelle samarbejder om UBU-pædagogik og uddannelse vedrørende bæredygtighed på tværs af videregående uddannelser i hovedstadsområdet, både universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, samt kunstneriske akademier. 

MØDER

Der har kun været talt i gruppen ved etableringen på masterclass-arrangement den 26/11-14 og gruppen er ikke en egentlig gruppe endnu, men arbejder pt. på at kortlægge og kontakte et netværk af personer, som arbejder med feltet på de forskellige institutioner. 

REFERATER

Ingen endnu 

DELTAGERE MED KONTAKTOPLYSNINGER 

 • Jonas Greve Lysgaard (AU)
 • Jonas Egmose (RUC)
 •  Tue Hylby Lindqvist (tovholder)

Hvis du er interesseret i at deltage, er du VELKOMMEN til at kontakte Tue