Medlemmer

AWE Denmark

Email

AWE er en netværksorganisation der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og kulturmøder i 20 lande fordelt på 5 kontinenter. AWE er organiseret i chapters. Hvert chapter har sin egen profil, definerer sine aktiviteter og deltager i tværgående projekter ud fra lokale behov. AWE er anerkendt som NGO med konsultativ status i FN - ECOSOC siden 1974.

FN er den centrale inspirationskilde i AWE’s arbejde. FNs dagsorden vedrører fred, menneskerettigheder, medborgerskab og bæredygtig udvikling. Hver tredje år afholder AWE Internationalt Councilmøde, hvor organisationens arbejde for de næste 3 år planlægges. Sidste møde blev afholdt i Kerala, Indien i 2016.

Gå til hjemmeside

Chora Connection

Email

Chora Connection arbejder på at fremme et bæredygtigt og resilient Danmark. Vi sætter ind og handler, der hvor vores samfund kan blive markant mere bæredygtigt. Vores mission er at være katalysator for konkrete adfærdsændringer, både fysiske og bevidsthedsmæssige. Vi faciliterer blandt andet uddannelse for voksne asylansøgere i bæredygtige lokalsamfund og fødevaresystemer på Avnstrup asylcenter, i samarbejde med Røde Kors og Gaia Education. Undervisningen kombinerer teori med praktiske aktiviteter i den omlæggende natur og har til formål at ruste deltagerne til at tage aktivt del i omstillingen til et bæredygtigt samfund enten i Danmark eller i deres hjemlande.

Chora Connection fungerer desuden som sekretariat for RCE Danmark og har et direkte samarbejde med dem i et stort projekt, der omhandler kortlægning af danske uddannelser med fokus på bæredygtighed.

Gå til hjemmeside

CONCITO Klimaambassaden

Email

Klimaambassaden er CONCITOs kontaktflade med børn og unge. Gennem oplæg, undervisningsmateriale og handlingsorienterede projekter er det her tænketankens viden, netværk og anbefalinger sættes i spil til det gode bæredygtige liv.    

Gå til hjemmeside

Herning Kommune

Email

Gå til hjemmeside

KEA

Email

KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet.

KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende lærer at omsætte viden til produkter i bred forstand. KEA uddanner inden for teknologi, design og business. Uddannelserne har et højt fagligt niveau og tætte bånd til branchernes virkelighed. KEAs dimittender skaber værdi ved at kunne begå sig i livet og ved at skabe innovationskraft og produktudvikling.

På KEA gør vi os umage, og vi stiller krav. Vi er ambitiøse, og det betyder, at vi udfordrer os selv og andre. Vi bryder gerne med vanetænkningen og søger altid nye muligheder og måder at gøre tingene på. Vi er nysgerrige og eksperimenterende, men husker også at prioritere og fokusere.

Vi er stolte af vores faglighed, pædagogik og didaktik, og vi tager ansvar for, at der er høj kvalitet i KEAs uddannelser samt et fokus på bæredygtighed. Vi værdsætter mangfoldighed og diversitet blandt studerende og medarbejdere, og vi skaber hele mennesker. Vi har fokus på samarbejde, dialog og handling – KEAs ledelse skaber mening og sætter retning for hele organisationen.

Gå til hjemmesiden

Københavns Åbne Gymnasium

Email

 http://www.kg.dk/

Københavns Kommune (ABU)

Email

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling (ABU) består af en række natur- og miljøskoler, projektteams og andre læringstilbud til både skoler og daginstitutioner. Vores mange undervisnings- og læringstilbud til børn og unge udgør ABU’s kerneaktivitet, men vi supporterer og vejleder adskillige andre aktører, der søger viden omkring bæredygtig undervisning, – ledelse og – adfærd. Vi yder blandt andet konsulentbistand og rådgivning til ledere og medarbejdere i Københavns Kommune, lærere og pædagoger og eksterne faggrupper, herunder forsyningsselskaber.

ABU faciliterer entreprenørielle og innovative processer for skoler, institutioner og virksomheder, primært i Københavns Kommune. Vi arrangerer desuden rundvisninger i vores eksterne læringsmiljøer for bl.a. embedsfolk, borgmestre, virksomheder, organisationer og private borgere.

ABU efteruddanner desuden lærere og pædagoger i blandt andet læreplanstemaer, friluftsliv og udeskole og er Københavns primære naturfaglige supportenhed.

Gå til hjemmeside

Miljøorganisationen NOAH

Email

Miljøbevægelsen NOAH har eksisteret siden 1968 og har de senere år udvidet fokus fra blot 'miljø' til mere generelt 'bæredygtig omstilling'. NOAHs UBU-gruppe udvikler undervisningsmaterialer og workshops til alt fra folkeskolen til højskole og de videregående uddannelser. Vi anvender en kritisk-utopisk og handlingsorienteret aktionspædagogik, og i undervisningen efterstræber vi at lade de konkrete, praktiske aktiviteter ligge til grund for tilegnelsen af fagspecifik viden og kritisk samfundsanalyse. Vi indgår gerne i samarbejde og netværksarbejde for at styrke Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på et bredere plan. NOAH er også medlem af det globale netværk af miljøorganisationen Friends of the Earth.

Gå til hjemmeside

Permakultur Danmark

Email

Permakultur Danmark udbreder et helhedsorienteret designsystem, der beskæftiger sig med alle aspekter af menneskets behov, mens der lægges vægt på Omsorg for Jorden, Omsorg for Mennesker og Fair fordeling af ressourcer –permakulturens etiske grundlag. Økosystemer bruges som model for, hvordan vi arbejder med vedvarende landbrugssystemer, innovative bygninger, lokale samfund og grønne byer. Permakultur er en forkortelse for permanent culture og foreningen støtter undervisere i permakultur, lokale netværk og demonstrationssteder.

Gå til hjemmeside

Professionshøjskolen Absalon

Email

Professionshøjskolen Absalon er en af de syv professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. Vi er godt 650 medarbejdere, 8.500 fuldtidsstuderende og 3.500 i efteruddannelse. Professionshøjskolen Absalon skal løfte uddannelsesområdet i hele Region Sjælland - fra Gedser til Odden. Vores uddannelser ligger inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder. 

Gå til hjemmeside

 

 

Professionshøjskolen UCC

Email

Professionshøjskolen UCC - University College Capital er en uddannelsesorganisation, hvis primære opgave er at udbyde professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse til den offentlige og den private sektor. 

www.ucc.dk

Randersgade Skole

Email

”Randersgades Skole, frontløber for global undervisning og internationalt samarbejde. Gennem høj faglighed og fællesskab, respekt og tolerance (ud)danner vi fremtidens verdensborgere”

Vi forbereder eleverne på:

  • at tage stilling til både sig selv og mennesker fra andre lande og kulturer
  • at kunne håndterer emner på den globale dagsorden med indsigt, samt tænke i innovative og bæredygtige handlinger.

Derfor arbejder med FN’s 17 verdensmål og globalt medborgerskab, som udgangspunkt for vores undervisning. På baggrund af den viden om verdensmålene, vi har erhvervet os de sidste 2 år, kigger vi nu indad, og i gang sætter helt konkrete bæredygtige tiltag, der er med til at opfylde verdensmålene.

Vi er altid på udkig efter samarbejdspartnere, der kan give vores elever virkelige udfordringer i forhold til verdensmålene, så eleverne kan finde og fremlægge innovative løsninger for opgavestillerne.

Gå til hjemmeside

Samsø Energiakademi

Email

Gå til hjemmeside

UCL - University College Lillebælt

Email

Gå til hjemmeside

Øko-net

Email

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - i daglig omtale "Øko-net".
Med det overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling, er det Øko-net's formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling.

Øko-net har en række emne og tema-portaler på nettet, bl.a. følgende:

Grønt Overblik - Guide til det grønne Danmark

Bæredygtig Udvikling - alt om bæredygtighed

FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)
- dansk ngo-portal

BALANCEAKTEN - nordisk kampagne for UBU

Gå til hjemmeside