Medlemmer

AWE Denmark

Email

AWE er en netværksorganisation der arbejder med uddannelse, folkeoplysning, demokrati og kulturmøder i 20 lande fordelt på 5 kontinenter. AWE er organiseret i chapters. Hvert chapter har sin egen profil, definerer sine aktiviteter og deltager i tværgående projekter ud fra lokale behov. AWE er anerkendt som NGO med konsultativ status i FN - ECOSOC siden 1974.

FN er den centrale inspirationskilde i AWE’s arbejde. FNs dagsorden vedrører fred, menneskerettigheder, medborgerskab og bæredygtig udvikling. Hver tredje år afholder AWE Internationalt Councilmøde, hvor organisationens arbejde for de næste 3 år planlægges. Sidste møde blev afholdt i Kerala, Indien i 2016.

Gå til hjemmeside

Chora Connection

Email

Chora Connection arbejder på at fremme et bæredygtigt og resilient Danmark. Vi sætter ind og handler, der hvor vores samfund kan blive markant mere bæredygtigt. Vores mission er at være katalysator for konkrete adfærdsændringer, både fysiske og bevidsthedsmæssige. Vi faciliterer blandt andet uddannelse for voksne asylansøgere i bæredygtige lokalsamfund og fødevaresystemer på Avnstrup asylcenter, i samarbejde med Røde Kors og Gaia Education. Undervisningen kombinerer teori med praktiske aktiviteter i den omlæggende natur og har til formål at ruste deltagerne til at tage aktivt del i omstillingen til et bæredygtigt samfund enten i Danmark eller i deres hjemlande.

Chora Connection fungerer desuden som sekretariat for RCE Danmark og har et direkte samarbejde med dem i et stort projekt, der omhandler kortlægning af danske uddannelser med fokus på bæredygtighed.

Gå til hjemmeside

CONCITO Klimaambassaden

Email

Gå til hjemmeside

Friluftsrådet

Email

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation med 85 medlemsorganisationer. Befolkningens og medlemsorganisationernes friluftspolitiske interesser varetages gennem repræsentationer i råd og udvalg og andet politisk lobbyarbejde. Glæden ved friluftslivet og de mange muligheder for oplevelser, som naturen giver, er udgangspunktet for Friluftsrådets arbejde.

Gennem politisk interessevaretagelse, kampagner, projekter og mærkningsordninger arbejder Friluftsrådet for at udvikle og skabe de bedste mulige rammer for friluftsliv og naturoplevelser. Muligheden for at dyrke friluftsliv forudsætter, at vi har varieret natur og rent miljø. Derfor er bæredygtighed et nøgleord for Friluftsrådets virke, både i den sociale, økonomiske og miljømæssige forstand.

Blandt Friluftsrådets programmer er Grønne Spirer og Grønt Flag Grøn Skole. Grønne Spirer er en grøn mærkningsordning for børneinstitutioner, hvor formålet er at synliggøre institutionernes arbejde for en grønnere hverdag. Grønt Flag-programmet er et undervisningsprogram målrettet grundskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser og læreruddannelser med fokus på bæredygtighed, miljø, natur og friluftsliv.

Gå til hjemmeside

Herning Kommune

Email

Gå til hjemmeside

KEA

Email

KEA udbyder videregående uddannelser målrettet erhvervslivet i Danmark og i udlandet.

KEA bygger bro mellem håndværk og ny viden, og de studerende lærer at omsætte viden til produkter i bred forstand. KEA uddanner inden for teknologi, design og business. Uddannelserne har et højt fagligt niveau og tætte bånd til branchernes virkelighed. KEAs dimittender skaber værdi ved at kunne begå sig i livet og ved at skabe innovationskraft og produktudvikling.

På KEA gør vi os umage, og vi stiller krav. Vi er ambitiøse, og det betyder, at vi udfordrer os selv og andre. Vi bryder gerne med vanetænkningen og søger altid nye muligheder og måder at gøre tingene på. Vi er nysgerrige og eksperimenterende, men husker også at prioritere og fokusere.

Vi er stolte af vores faglighed, pædagogik og didaktik, og vi tager ansvar for, at der er høj kvalitet i KEAs uddannelser samt et fokus på bæredygtighed. Vi værdsætter mangfoldighed og diversitet blandt studerende og medarbejdere, og vi skaber hele mennesker. Vi har fokus på samarbejde, dialog og handling – KEAs ledelse skaber mening og sætter retning for hele organisationen.

Gå til hjemmesiden