Medlemmer

David Rangan

Email
Telefon
28724211

David Rangan er tømrer, faglærer og kandidat i læring og forandringsprocesser. I et par årtier har han tegnet og bygget inden for bæredygtigt byggeri. Hovedsageligt i økosamfundet Dyssekilde. Efterfølgende har han i et årti undervist inden for Erhvervsskoleområdet og de 4 af årene ligeledes udviklet undervisningsforløb for udsatte unge inden for byggefagene. Siden 2016 har han været ansat som faglærer og UBU-koordinator på NEXT inden for EUX området.

I RCE-Denmark sidder han både i den internationale arbejdsgruppe og er bestyrelsens forbindelse til RCE-Youth- Denmark. 

Ditte Louise Weldingh

Email

Cand. Scient. i eksperimentel biologi fra SDU med speciale i adfærdsøkologi.

Ditte er ansat som programchef hos Teach First Danmark - en non profit organisation,  der hjælper folkeskoler i socialt belastede miljøer ved at rekrutterer fagligt dygtige og relationsstærke lærerkræfter, med det formål, at sikre mulighed for en god uddannelse til alle danske børn - uanset social baggrund.

Hun har arbejdet med formidling, undervisning samt ledelse og udvikling af formidling af naturfag i mere end 16 år, herunder biologi, miljø og zoologi (Adelhausermuseum für Natur- und Völkerkunde, Freiburg og Danmarks Akvarium), samt ressourcer, kemi og fysik (Vestforbrænding).

Hun har i løbet af årene været ekstern vejleder på en række specialer i formidling af naturvidenskab, både i samarbejde med KU og med SDU, og arbejder løbende freelance med forskellige udviklingsprojekter inden for formidling af naturfag.

Derudover har hun solid erfaring med fundraising og finansiering af projekter (budgetramme fra 200.000 kr. - 19 mio.), samt indgående erfaring med projektledelse og -styring af mangeartede projekter, især inden for naturvidenskabelig formidling og undervisning.

Dittes netværk er hovedsageligt inden for naturfaglig undervisning og formidling, samt inden for naturbevaring med fokus på zoologi.

Dorte Ruge

Dorte Ruge har en Ph.D. i Planning and Environment, AAU og UCL (2015), en kandidat i Nordisk Sprog og Litteratur (sidefag Film og TV) og er jordbrugsteknolog indenfor plantedyrkning. Hun har desuden en efteruddannelse som naturvejleder.

Hun har arbejdet med særligt fokus på sundhed og bæredygtig udvikling gennem de sidste 30 år i forskellige organisationer og institutioner. Hun har en blandet baggrund indenfor jordbrug, humaniora og public health. Hendes interesse er rettet mod indsatser, der kobler forskning og praksis ud fra en ’wholeschool approach’og har deltaget i forskellige samarbejder omkring udvikling af undervisningsmaterialer til folkeskolen samt deltaget i konceptudvikling indenfor integrerede tilgange til fremme af sundhed og bæredygtig udvikling. Aktuelt gennemfører hun følgeforskning i projekt LOMA - lokal mad;læring og næring til skoleelever. Hun er ansat i Forskningsprogram for Mad, Krop og Læring, Center for Anvendt Skoleforskning, Forskning og Udvikling, University College Lillebælt.

Jacob Rask

Email

Jacob er lærer og iværksætter. Han underviser i faget Økologisk Iværksætteri på Vestjyllands Højskole.

Jacob har arbejdet med et hav af foreninger og initiativer som arbejder for bæredygtig omstilling, bl.a Københavns Økologiske Fødevarefællesskab og Omstilling Nu.

Jacob er særligt interesseret i den bæredygtige dannelsespædagogik og har erfaringer indenfor projektledelse, iværksætteri, innovation og undervisning i miljø- og bæredygtighedsspørgsmål. Han udvikler og underviser i brugen af lege og spil om bæredygtighed og systemisk tænkning. Derudover har han en stor interesse for mindfulness og andre meditative praksisser og betydningen af disse for læring og bæredygtighed.

Jacob er uddannet indenfor miljøplanlægning (Roskilde Universitet) og økonomi (Schumacher College).

Jeppe Læssøe

Email

Jeppe Læssøe er kandidat i psykologi og Ph.D. i kommunikation. Han har mere end 30 års erfaring med forskning, evaluering og rådgivning i forhold til folkeoplysning, borgerdeltagelse og uddannelse i relation til bæredygtig udvikling.

Han har især arbejdet to forskningsfelter: Dels socio-kulturelle og psykologiske forhold som er af betydning for borgeres og forbrugeres engagement og læring i forskellige problematikker vedrørende bæredygtig udvikling. Dels med forskellige forandringsagenters strategier og pædagogiske praksisser med henblik på at fremme deltagelse, læring og bæredygtig udvikling.

Karen Blincoe

Email

Karen Blincoe har i en lang årrække arbejdet med bæredygtighed inden for organisationsudvikling, design og uddannelse. Hun har udviklet bæredygtighedsprogrammer og –tiltag i forskellige roller, som direktør for Schumacher College i Devon, UK, som direktør for KB Design i London, som grundlægger og leder af ICIS (The International Centre for Creativity and Sustainability) i DK og senest som medudvikler, formand for bestyrelsen og leder af Chora Connection (creating resilient and sustainable communities) i DK.

Karen har arbejdet internationalt i forskellige sammenhænge, bl.a. som foredragsholder, underviser og konsulent, senest med etablering af agribusiness-inkubatorer i Afrika i en design- og bæredygtighedskontekts. Karen er i sidste fase med arbejdet på sin Ph.D. i bæredygtighed fra Brighton University, UK. 

Lars Myrthu-Nielsen

Email

Lars Myrthu-Nielsen er uddannet fra 1990-96 på Den frie Lærerskole i Ollerup på Sydfyn og brugte bl.a. uddannelsen til at udvikle og skabe Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, som han arbejder i og med den dag i dag.

Han brugte tiden forud for læreruddannelsen på at uddanne sig som økologisk landmand, gennem selvlært praksis og praktik ophold på økologiske gårde og driver på 11 år et økologisk husmandssted på 8 ha, Økologi på Ærtevej / Lev & Lær Husmandssted,
i Egense/Ollerup ved Svendborg. Deres mål er at kunne tilbyde kurser i økologisk praksis og levevis, centreret omkring lokal fødevareproduktion. Stedet er et eksperimentarium i at leve økologisk og bæredygtigt og skal kobles til det nye europæiske projekt, der hedder Living and Learning On Organic Farms – LLOOF, som er et projekt under WWOOF - World Wide Opportunities on Organic Farms. LLOOF blev lanceret officielt ved det europæiske møde for WWOOF i Irland i maj 2016. 


Michael Søgaard Jørgensen

Email

Michael Søgaard er civilingeniør i kemi og PhD i teknologivurdering og ansat som lektor  i bæredygtig innovation og bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning i Sektionen for Bæredygtig Design og Omstilling. Han har i ca. 30 år arbejdet med forskellige aspekter af bæredygtig udvikling, især ydre miljø, sociale forhold og arbejdsmiljø. Han arbejder både med områderne i en dansk kontekst og i forhold til udviklingslande og ny-industrialiserede lande.

Hans aktuelle forskningsprojekter drejer sig om transformativ social innovation, cirkulær økonomi, arealanvendelse i Danmark samt vindmøllekontroverser.

Inden for læring og uddannelse for bæredygtig udvikling har han udviklet en del kurser inden for forebyggende miljøarbejde i byer og virksomheder og har analyseret forskellige former for læringsarenaer for bæredygtig udvikling for bl.a. LO og for Undervisningsministeriet.

Niels Larsen

Email

Niels Larsen har en lærereksamen, BA i kultursociologi, Cand.Pæd.pæd. og Ph.D. i pædagogik. Hans erfaringsgrundlag er lærer i folkeskolen, lærer ved efter-videreuddannelse af lærere og nationale og internationale udviklingsprojekter. Forskningsfelter er/har været sundhedsprojekter, miljøprojekter, globale projekter mellem skoler om sundheds- eller miljø-indhold.

For tiden arbejder han med at bygge partnerskaber op mellem skoler og uddannelsesinstitutioner i Danmark og Kenya (www.kijani-institute.org) og er desuden konsulent i LOMA (lokal Mad): http://www.emu.dk/modul/loma-projektet.

Rikke Schultz

Email

Rikke Schultz er vicepræsident i Association for World Education. Hun har gennem en årrække været underviser på lærer- og efter- og videreuddannelsen på UC Lillebælt, hvor hun bl.a har været ansvarlig for voksenunderviser- og skolebibliotekaruddannelsen. Gennem de senere år har hun arbejdet med efteruddannelse af lærere med fokus på nye undervisningsformer og bæredygtig omstilling i regi af Association for World Education.