Verdensmåls postkort

Afskaf fattigdom

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed & trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klima indsats
 14. Livet  havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for handling